GÜNCEL

OMÜ, Geliştirdiği Projeyle Nitelikli Personel Yetiştirilmesini Amaçlıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), iş gücüne katılım ve istihdam edilebilirliğin artırılmasını hedefleyen Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı’nı (NEET-PRO) hayata geçirecek.

OMÜ, Geliştirdiği Projeyle Nitelikli Personel Yetiştirilmesini Amaçlıyor

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cenk Gezegin tarafından hazırlanan ‘This Youth Can Do A Good Job’ isimli projenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirme süreci başarı ile tamamlanarak hibe sözleşmesi imzalandı. 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır tarafından imzalanan hibe sözleşmesi ile; Haziran ayında uygulanmaya başlanacak proje faaliyetlerine ait geniş ve kapsamlı bilgi web sayfası ve çeşitli sosyal medya platformlarından duyurulacak.
Projenin Uygulama Süresi 12 Ay
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) kapsamında NEET-PRO hibe programınca hazırlanan yüksek bütçeli olan projenin uygulama süresi ise 12 ay olarak belirlendi. Proje ile kapsamlı ve bütüncül işgücü piyasası tedbirleri yoluyla ne istihdamda ne eğitimde olan gençlerin istihdam edilebilirliğinin ve işgücü piyasasına katılımlarının desteklemesi için gerekli mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile çok sayıda faaliyet gerçekleştirilecek.
Nitelikli personel ihtiyacı karşılanacak
Projeyle sanayide nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere üç ana başlıkta eğitim faaliyetleri yürütülecek. Bu başlıklar; ‘Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim’; ‘Endüstriyel Otomasyon ve Bakım’; ‘Yenilenebilir Enerji’ olarak belirlendi. Ayrıca projeyle inovasyon ve girişimcilik konularında eğitim ve bütünleştirici faaliyetler ile sanayinin güncel teknoloji ve yenilikçi ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli personel ihtiyacı karşılanacak.  
Çeşitli alanlarda eğitimler düzenlenecek
Proje kapsamında TR83 bölgesinde (Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat) yaşayan toplam 60 NEET’e mesleki eğitimler, staj, işbaşı eğitimleri, teknik geziler, kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimleri düzenlenerek istihdam edilebilirlikleri arttırılacak. İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları tarafından istihdamlarını sağlamak için çeşitli eğitim ve destekler de verilecek.
Proje sanayi kuruluşlarıyla ortak yürütülecek
Samsun Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü eş-başvuru sahipliğindeki projeye; Silverline Endüstri, Sampa Otomotiv, Borsan Kablo Elektrik-Aydınlatma Sanayi, 3EMS Elektrik Otomasyon, Demirel Kalıp Metal, Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kalyoncu Enerji de destek verecek. Proje iştirakçileri projenin eğitim faaliyetlerinde yer alan staj, işbaşı eğitimleri, seminer, konferans ve teknik gezi gibi konularda katkı sağlayacak. 
Proje ile neler amaçlanıyor 
Projenin en önemli amacı Türkiye’de ve bölgede artan genç işsizlik oranını düşürmek ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamak olarak belirlendi. Proje kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikteki personelin yetiştirilebilmesi için uygun altyapı ve mesleki eğitim faaliyetlerini bir araya getirilerek hem gençler için istihdam edilebilirliği arttırmak hem de sanayinin nitelikli personel ihtiyacı karşılamak planlanıyor. Gençlerin yenilikçi ve girişimci becerilerini geliştirmek ve üniversite-sanayi arasında yeni etkileşimler yaratmak projenin hedefleri arasında yer alıyor.
Projeyle; kariyer ve meslek danışmanlıkları ile genç işsizlerin daha ileri kariyer yapmalarına katkı sağlamak, engelli gençlerin sanayi üretimine katılmasını desteklemek, gençlerde İŞKUR’un hizmetlerine yönelik farkındalığı arttırmak, OMÜ’nün mezuniyet sonrası iş hayatına geçişte kariyer ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini geliştirmek, TR83 bölgesinde sanayi üretiminde yüksek teknoloji kullanımı konusunda ihtiyaçları anketle ortaya çıkarmak planlanıyor.
Projede beklenen çıktılar neler olacak
Üniversiteye çeşitli katkılar sağlayacak projeyle Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde kurulan iki adet laboratuvar (Yenilenebilir Enerji ve Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuvarı) ve iki adet atölye (Bakım-Onarım ve Tasarım-Uygulama Atölyesi), mesleki niteliği arttırılmış 60 genç, üniversite-sanayi arasında 20 adet işbirliği protokolü, TR83 bölgesi sanayide yüksek teknoloji kullanımı ihtiyaç alanlarını belirleme çalışmaları yapılacak.

 

AdminAdmin