GÜNCEL

OMÜ’de Akademik Personelin Proje Yazma Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAPKOB) tarafından desteklenen, Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından organize edilen “Akademik Personele Yönelik Proje Hazırlama ve Yazma Eğitimi” tamamlandı.

OMÜ’de Akademik Personelin Proje Yazma Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

Programda; Prof. Dr. Ahmet Balkaya, Prof. Dr. Nilüfer Özkan, Prof. Dr. Nuray Keskin, Prof. Dr. Süleyman Yaman, Prof. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, Prof. Dr. Kamil Işık, Prof. Dr. İbrahim Turan, Prof. Dr. Selim Ceylan, Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, Doç. Dr. Cangül Keskin, Doç. Dr. Emre Özan, Doç. Dr. Yasemin Yüce, Doç. Dr. Yeliz Kındap Tepe, Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Tamer, Dr. Öğr. Üyesi Özge Öz Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Pelin Akçagün Narin, Dr. Öğr. Üyesi Cuma Yıldırım, Dr. Adem Kocaman, Dr. Aslı Sarışan Tungaç, Dr. Belgin Bal İncebacak eğitim verdi.
Proje kültürünün yaygınlaşması hedefleniyor
Akademik personelin araştırma projesi tasarlama ve yazma konusunda yetkinliklerinin geliştirilmesini amaçlayan eğitim programı, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki modül ekseninde kurgulandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde proje kültürünün yaygınlaşması, akademik personelin araştırma faaliyetlerini projelendirerek yürütmesi, araştırma-geliştirme altyapısının güçlendirilmesi, bilimsel araştırma projelerinin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi eğitim programının hedefleri arasında yer alıyor.  
Teorik ve uygulamalı eğitimler verildi
Projenin teorik eğitim kısmında katılımcılara, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığı ile problem, araştırma sorusu, proje yönetimi gibi temel kavramların tanıtımı, projelerin bölümleri ve başvuru formları, üst politika belgelerinin incelenmesi yoluyla küresel, ulusal, bölgesel, kentsel düzeylerde toplumsal ihtiyaçların ve öncelikli alanların belirlenmesi, araştırma türleri, veri toplama ve analiz araçları, geçerlik ve güvenirlik, literatür taraması, akademik yazım ve etik kurallar, kurullar ve izinler, raporlama konularında bilgi verildi.
Katılımcılar toplamda 25 saat eğitim aldı
Yüz yüze olarak SEM organizasyonu ile OMÜ Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen uygulama kısmında ise özgün değer, yöntem, proje yönetimi, yaygın etki, bütçe ve talep çizelgesi, proje metninin kontrolü ve proje özet yazımı, proje önerisinin sunulması, projelerin panel sistemi ile değerlendirilmesi konuları üzerinde çalışıldı. Eğitim kapsamında her katılımcı toplamda 25 saat eğitim aldı.
Proje eğitimleri artarak devam edecek
Uygulamalı eğitimleri ziyaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, proje yazma eğitimlerinin gerçekleştirilmesinde büyük özveri gösteren BAPKOB ve SEM görevlilerine teşekkür etti. Eğitimlere ilgi gösteren katılımcılara yazacakları projelerde başarılar dileyen Prof. Dr. Eren, akademik personel için proje eğitimlerinin artarak devam edeceğini söyledi.
Akademik Personele Yönelik Proje Hazırlama ve Yazma Eğitiminin farklı aralıklarla ve farklı katılımcı gruplarıyla devam etmesi planlanıyor. 

AdminAdmin