GÜNCEL
Giriş Tarihi : 28-06-2021 16:48   Güncelleme : 28-06-2021 16:48

OMÜ’den Dezavantajlı Kadınların İşgücü Piyasasına Entegrasyonu için Proje

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının (SKS) yürüttüğü “Temel Eğitim Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi İçin Model Geliştirilmesi’’ projesinin ön ve başlangıç toplantıları düzenlendi.

OMÜ’den Dezavantajlı Kadınların İşgücü Piyasasına Entegrasyonu için Proje

Online olarak yapılan toplantıda, Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Ulusal Ajans ve Erasmus programları tarafından desteklenen TR01-KA204-093850 numaralı “BASICEDU-Development of Model for Strengthening Competences of Disadvantaged Women Through Basic Education” (Temel Eğitim Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi İçin Model Geliştirilmesi) projesinin ön toplantısı 10 Mart 2021, başlangıç toplantısı ise 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşti.
SKS koordinatörlüğünde 5 ülkeden 6 ortak tarafından yürtülecek olan projede; Türkiye’den Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Koordinatör), Canik Halk Eğitim Merkezi, Avusturya’dan Compass- Beratung, Begleitung Und Training Gemeinnützige Gmbh, İspanya’dan Asociacion Caminos - Asociacion Para El Intercambio Educacion Desarrollo Social, Almanya’dan ZİB-Zentrum Für Interkulturelle Bildung und Arbeit E.V. ve Sırbistan’dan Oaza Sigurnosti ortak olarak görev aldı. 
Gerçekleşen projeyle AB ve aday ülkelerdeki dezavantajlı kadınların işgücü piyasasında daha etkili olamaları amaçlanmaktadır. Projenin uygulanmasıyla; kırsal kesimdeki dezavantajlı kadınların mesleki fırsatlarını artırarak işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması, güçlendirilmesi, dezavantajlı kadınlar ile yerel ve bölgesel alanlardaki fırsatlar arasında mentorluk ve güçlendirme ilişkileri kurulması ve özel ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir metodoloji ile becerilerini değerlendirme süreçlerinin teşvik edilmesi amaçlandı.  
Projenin gerçekleştirilmesiyle; özellikle kırsal alanlarda dezavantajlı kadınların işgücü piyasasına entegrasyonunun sağlanabilmesi için özel ihtiyaçları ve zorluklarına has bir değerlendirme metodolojisi geliştirildi. Mentorluk ve Güçlendirme Programının içeriği Gamified Online Platformunda oyunlaştırma öğeleriyle daha etkileşimli çevrimiçi bir formata dönüştürüldü. Bundan elde edilecek faaliyetler ve uygulamalar esas alınarak bir güçlendirme Faaliyet Kitabı hazırlanacak.