GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-05-2021 20:59   Güncelleme : 17-05-2021 20:59

Sanayide Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) düzenlediği ‘Sanayide Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi Webinar’ı’ konulu söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti. Webinar’ın moderatörlüğünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı yaptı.

Sanayide Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi

Etkinliğe; Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salis Zeki Murzioğlu, Samsun TSO Dış
İlişkiler Müdür Yardımcısı Esma Deniz, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Billimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Nilgün Cılız, OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özgür
Özaydın, Dcube kurucu üyelerinden Mehmet Emin Okutan, Arçelik Ar-Ge Polimer ve Kimya
Teknolojisi’nin takım liderliğini yürüten Dr. Orkun Kaymakçı konuşmacı olarak katıldı.
Çevrimiçin düzenlenen konferans Samsun TSO Dış İlişkiler Müdür Yardımcısı Esma
Deniz’in açılış konuşmasıyla başladı. Etkinliğe katılan Samsun TSO yönetim kurulu başkanı
Salis Zeki Murzioğlu, “Üretim hizmet süreçlerinde her anlamda yüksek verimlilik sağlayacak
ve sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edecek döngüsel ekonomi modelini benimsemeliyiz.
Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin dijitalleşme konusunda yetkinliklerini arttırarak
rekabet sürecinde güçlenmelerini hedefliyoruz. Samsun Export Sanal Fuarı kapsamında
üyelerimizin çalışmalarına hizmet edecek webinar teknolojisini dahda geliştirmeyi ve
ilerletmeyi amaçlıyoruz” dedi.
“Yeni fikirlerin üretilmesi önemli”
Programın moderatörlüğünü gerçekleştiren Prof. Dr. Yüksel Ardalı ise küresel iklim
değişikliği, nüfus artışı ve sınırlı kaynak baskılarıyla karşı karşıya olunduğunu, Covid-19
salgını ile mücadele ettiğimiz yeni bir dünya düzeninden bahsedilmeye başlanıldığına dikkat
çekti. Ardalı, döngüsel ekonomi modelinin pandemi koşullarıyla gittikçe derinleşen ekonomik
krizden zarar gördüğünü ve çevresel olarak bu süreçten çıkış için yeni fikirlerin üretilmesinin
önemli olduğunu belirtti.
Sözlerine şu ifadelerle devam eden Prof. Dr. Ardalı, “Ulusal ölçekte döngüsel ekonomi
uygulamalarına dair potansiyelin ve faklı sektörler arası iş birliği imkanlarının ulusal
kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemlidir. Hepimizin şimdiye kadar kullandığı al kullan at
dediğimiz lineer ekonomi model yerine atıkların kaynak olarak değerlendirildiği, tekrar
ekonomik fayda getirecek ürünlere dönüştürüldüğü döngüsel ekonomi iş modelleri gelişmeye
ve yaygınlaşmaya başladı” diye konuştu.
Konuşmacılardan Prof. Dr. Nilgün Cılız, döngüsel ekonomi ve yaşam döngüsü için genel
atıkların kaynağında azaltılması, oluşumunun önlenmesi, yönetilmesi ve temiz üretim
çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine değindi. Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özaydın da
Döngüsel Ekonominin Bütüncül ve Evrimsel Açıdan Ele Alınması başlıklı sunumuyla
döngüsel ekonominin üç boyutlu modeline sunumunda yer verdi.
Dcube kurucularından Mehmet Emin Okutan, döngüsel ekonomi, çevre ve sosyal bileşen
döngüsel ekonominin bir diğer boyutunu ele alarak döngüsel ekonomi sürecine ve
kooperatifte aktif rol alma sürecine nasıl geçiş yapıldığından bahsetti. Son katılımcı Arçelik 
Ar-Ge Polimer ve Kimya Teknolojileri ailesinin takım liderliğini yürüten Dr. Orkun
Kaymakçı, Arçelik hakkında kısa bilgi verirken; global bir firma olan Arçelik dünya çapında
22 firmaya sahip olduğunun bu firmaların 7’sinin Türkiye’de 15’inin ise dünyanın farklı
yerlerinde yer aldığını anlattı.