GÜNCEL
Giriş Tarihi : 28-05-2021 16:45   Güncelleme : 28-05-2021 16:45

“Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” Projesi Resmiyet Kazandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” projesinin sürdürülmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

“Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” Projesi Resmiyet Kazandı

Proje kapsamında; ilgili paydaşların tüm yükümlülüklerinin yanı sıra “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” dersinin sürdürülmesi ile ilgili koordinasyonun sağlaması hedefleniyor. 

Çevrim içi (on-line) formattaki törende protokol metnini, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan imzaladı.

İmzalanan protokolle her iki üniversite; “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” dersinin, Senato kararı ile seçmeli ders olarak yer alması için gerekli mevzuatı düzenleyip bu dersle ilgili öğrencilere duyuru ve yönlendirmelerde bulunacak. 

Proje kapsamında; bir dönem sürdürülecek “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” dersi ile ilgili öğretim yönetim sistemine, içerik olarak katkı sağlanacak ve proje ile ilgili çalışmaların etkili olabilmesi için her yıl bir koordinatör belirlenecek.

Bilimsel çalışmalarla teşvik edilecek  “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı”

Söz konusu protokol ayrıca, “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” ile ilgili bilimsel çalışmaları (proje, tez, makale vb.) teşvik etmeyi ve de her dönem bu dersi alan ve en başarılı olan öğrencinin, dersle ilgili yaz döneminde açılacak olan bilim kampına katılımını gözetiyor.

Amaç; Türk dünyasından her gencin ortak paydada buluşması

Genel amacı; farklı coğrafyalarda ve Türk dünyasında yaşayan özellikle üniversiteli gençlerde “Türk Dünyası Vatandaşlığı” bilincini geliştirmek olan söz konusu projede; bir taraftan Türk dünyasından her gencin, “Aynılıklarımız, benzerliklerimiz var, aslında biz aynıymışız” düşüncesine sahip olması beklenirken, diğer yandan da aynılıklar ve benzerlikler bağlamında bu fikir ve tutumları özümseyip, içselleştirerek ortak paydada hareket edebilme bilincini geliştirmeleri hedefleniyor.

İmzalanan protokol metni, 5 yıl süreyle geçerli olacak.